Funded by RS & EU

Projekt Digitalizacija transformacija hotelske izkušnje podjetja Angel

 

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v podjetju ANGEL HOTEL d.o.o. Cilji naložbe so:

  • izvedba digitalne preobrazbe v podjetju v skladu z akcijskim načrtom, z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Sofinanciranje operacije: do 97.682,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

ENGLISH:

The aim of the project is to invest into digitalization of operations at ANGEL HOTEL d.o.o. with the following goals:

  • implementing the digital transformation of the company in line with the action plan, by making the transition to digitalisation of the business and adapting to digital markets,
  • improving the digital competences of the company’s employees,
  • increase of added value per employee in the company.

 

The project is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Regional Development Fund.

 

Co-financing of operation: up to 97.682,00 EUR.

More about the cohesion policy in Slovenia: https://www.eu-skladi.si/